Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Kvalita na základě zkušeností
Osm mimořádně chytrých funkcí

Chytré funkce
Universal Smart X EDGE

Osm chytrých funkcí

Nová tepelná čerpadla TOSHIBA vzbuzují již na první pohled důvěru. USX Chiller dorazí na místo instalace v kompaktní modulární formě s výrazným designem X. Prostorově úsporná kombinace až 128 modulů umístěných vedle sebe může dosáhnout celkového výkonu až 25 600 kW. Tento obrovský výkon lze díky modularitě a dokonalému výkonu systému při částečném zatížení realizovat v teoreticky neomezeném počtu odstupňování – od 5 % u jedné jednotky Single Split 1:1 až po maximální výkon. Chytré funkce jasně ukazují, jak tento inteligentní návrh systému vede k výrazným úsporám místa i zdrojů energie a také k dokonalému zabezpečení proti výpadkům.

1. JEDNOTKA USX EDGE SPOLEHLIVĚ POSKYTUJE TEPLO A CHLAD PO CELÝ ROK

Jednotky USX Edge specializující se na celoroční režim topení mají název POWERFUL HEATING TYPE (pHt). Spolehlivě připravují teplou vodu, například pro výrobní procesy nebo vytápění budov, a to až do venkovních teplot -25 °C nebo tropických +43 °C.

Bez ohledu na to, zda se připravovaná studená voda používá pro

 • komfortní klimatizaci velkých budov,
 • procesy,
 • datová centra,
 • potravinářskou techniku,
 • chladicí místnosti,
 • lékařskou techniku
 • či umělá kluziště,

teplota na výstupu v rozsahu od -15 °C do +30 °C vyhoví všem vašim požadavkům. Provoz je zaručen při teplotě venkovního vzduchu od -20 °C do +46 °C.

2. VÝRAZNÁ KONSTRUKCE VE TVARU X OPTIMALIZUJE PROUD VZDUCHU A ZABÍRÁ MENŠÍ UŽITNOU PLOCHU NEŽ KONVENČNÍ SYSTÉMY

Úspora místa = snížení nákladů

Patentovaná konstrukce ve tvaru X umožňuje bezproblémové umístění jednotlivých jednotek Split 1:1 i vysoce účinné proudění vzduchu mezi nimi.
Díky tomu lze zachovat malou vzdálenost od stěn i dalších předmětů.
Inteligentní konstrukce zaručuje rovněž bezproblémový přístup k součástem vyžadujícím údržbu, například ke kompresorové jednotce.
Hydraulická skupina s invertorovým čerpadlem je připravená k okamžitému připojení a šetří místo, protože je integrovaná do kompresorové části.

K efektivnímu hospodaření s prostorem přispívají také vodní přípojky, které jsou díky výraznému designu Edge zapuštěné. Posunutí kompresorové části o 300 mm vůči části s výměníkem tepla přináší prostorové výhody při paralelním uspořádání modulů.

3. MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROTI VÝPADKŮM A ZÁLOHOVÁNÍ POMOCÍ
MODULÁRNÍ KONCEPCE 4 V 1

Koncepce propojených modulů 4 v 1 zajišťuje pomocí čtyř oddělených chladicích okruhů maximální spolehlivost provozu a diverzifikaci rizik. Každý okruh má vlastní invertorem řízený Twin Rotary kompresor TOSHIBA a dva tepelné výměníky chladivo/vzduch – dva okruhy mají vždy společný jeden tepelný výměník chladivo/voda.

Vždy se však nemusí jednat o dramatický výpadek okruhu – k běžnému provozu tepelného čerpadla nebo chladicí jednotky patří rovněž odtávání v režimu topení nebo pravidelná údržba jednotky.
I v těchto standardních situacích reaguje systém USX suverénně: odtávání probíhá střídavě a stojí jen okruh, který aktuálně prochází odtáváním, přičemž ostatní tři okruhy modulu nadále připravují teplou vodu (systém Continuous Heating). Díky tomu není nutné použití doplňkové akumulační nádrže.
Po dobu činností údržby je tedy dočasně mimo provoz pouze malá část celého systému. To je u zařízení TOSHIBA jedinečné.

4. TOPNÝ I CHLADICÍ VÝKON CELÉHO SYSTÉMU LZE MODULÁRNĚ NAKOMBINOVAT AŽ NA 25 600 kW

Možnost modulární kombinace zvyšuje flexibilitu při projektování, provozu a případném rozšíření na maximum.
Díky vysoce účinné invertorové technologii lze dosáhnout jak malých výkonů při částečném zatížení, tak velkých výkonů při extrémních podmínkách v řádu MW.

Bez ohledu na to, zda použijete jeden modul se jmenovitým výkonem 150 kW nebo více modulů s výkonem dosahujícím několik MW, inteligentní systém regulace má pod kontrolou každou kombinaci. A vy máte pod kontrolou náklady díky pouhým třem možným regulačním prvkům:

 1. Unit Controller (UC):
  Je standardní součástí každého modulu a optimalizuje čtyři chladicí okruhy regulací invertorových kompresorů. Zajišťuje také, aby teplota vody na výstupu dosáhla předem nastavené teploty, a řídí integrované invertorové oběhové čerpadlo.
 2. Modul Controller (MC):
  Jedná se o volitelné regulační zařízení, které může řídit ovladače Unit Controller skupiny složené až ze 16 modulů.
 3. Group Controller (GC):
  Jedná se rovněž o volitelné regulační zařízení, které může řídit až 8 skupin s příslušnými ovladači Modul Controller.

5. ENERGETICKY ÚČINNÁ REGULACE PŘI ČÁSTEČNÉM ZATÍŽENÍ AŽ 5 % DÍKY OSVĚDČENÉMU TWIN ROTARY KOMPRESORU TOSHIBA

Twin Rotary kompresor s invertorovou regulací vyvinutý a vyrobený přímo společností TOSHIBA představuje pohonný prvek systému. Tato kombinace prokazuje každý den svou trvanlivost, navýšení účinnosti i výkon doslova v milionech klimatizačních systémů řady Home a Business po celém světě.
Jako jeden ze 4 ústředních prvků každého modulu USX vytváří kompresor podmínky, aby systém mohl nabízet příslušné výhody: provoz modulu při částečném zatížení až do 5 % jmenovitého výkonu, provozní rozsah (venkovní teploty) od -25 °C do +46 °C a teplota na výstupu od -15 °C do +55 °C.

Volba chladiva je ve společnosti TOSHIBA také samozřejmá. Používá se aktuálně jedno z nejmodernějších, nejúspornějších a nejekologičtějších chladiv: R32

6. NIŽŠÍ INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY DÍKY STANDARDNÍMU SNÍŽENÍ PŘIPOJENÉ ELEKTRICKÉ ZÁTĚŽE

Jednotka USX Edge těží z potlačení harmonických proudů díky měniči modulace délky pulzu: Systém TOSHIBA tak může na základě sníženého jmenovitého proudu pracovat s maximální energetickou účinností dosahující až 99 %.

Z této relativně komplexní situace pro vás plynou tři konkrétní výhody:

 1. Úspora nákladů při instalaci
  Elektrický systém pro napájení (průřez kabelů a bezpečnostní zařízení) lze dimenzovat na menší rozměry.
 2. Úspora nákladů při konfiguraci
  Nevznikají žádné dodatečné náklady na použití aktivních filtrů harmonických proudů.
 3. Úspora nákladů při provozu
  Díky vysokému účiníku cos φ je při provozu nižší odběr proudu.

7. STANDARDIZOVANÁ KONFIGURACE JEDNOTEK ZAJIŠŤUJE CELOROČNÍ DOSTUPNOST VE VÍDEŇSKÉM SKLADU

Konvenční Heatpump Chillery často trpí nadbytkem možností při konfiguraci.
V praxi to vede ke složitým a zdlouhavým procesům konfigurace a dodávky.

USX EDGE Heatpump Chiller od společnosti TOSHIBA přináší na trh zcela novou koncepci:
předem vybrané standardizované konfigurace, které splňují požadavky zákazníků a umožňují permanentní udržování skladových zásob a nejrychlejší dodání. To platí i pro náhradní díly!
Vše se dodává z vídeňského skladu – bez omezení, jako je např. tovární dovolená během hlavní sezóny.

Samozřejmě jsou dostupná i speciální provedení s volitelnými doplňky a rozsáhlým příslušenstvím dle přání zákazníka.
I při této klasické koncepci zakázkových dodávek nabízí společnost TOSHIBA dobré dodací lhůty.

Jedinečná koncepce výrobku umožňuje výměnu stávajícího systému Heatpump Chilleru, např. při celkovém výpadku, během několika pracovních dnů – zcela bez potřeby nákladného pronájmu chladicí jednotky.

8. MOBILNÍ MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNODUCHÉ APLIKACE

Monitorovací systém Flash Monitor jednotek USX Edge pracuje s kartou SD sítě WLAN umístěnou v modulu Chilleru, který komunikuje s příslušnou aplikací na tabletu se systémem Android.
Tento nástroj je určený ke snadnému uvedení do provozu i transparentní správě dat.

Zde je několik příkladů:

 • Zobrazení provozních dob všech součástí
 • Výpočet požadovaného množství vody
 • Zobrazení a historie chybových kódů
 • Stanovení cyklů údržby pro kompresory, ventilátory a čerpadla
 • Zobrazení údajů v reálném čase pro všechny provozní tlaky a teploty
 • Porovnání živých údajů s uloženými
 • Přehledné znázornění trendů provozních hodnot
 • Zobrazení tlaků a teplot v rámci animovaného chladicího okruhu
 • Systémové sestavy s funkcí exportu
 • A mnohem více…

Podrobné informace o Chilleru

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.