Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

CHLADIVO

Aby mohly klimatizace vůbec v režimech chlazení nebo topení pracovat, potřebují chladivo. Chladivem je plyn, který v okruhu systému přenáší množství energie („teplo“ či „chlad“) zevnitř ven nebo naopak.

Jaké chladivo používá společnost TOSHIBA?

Do roku 2016 se v rámci klimatizací používalo téměř výhradně chladivo R410A. U Split systémů s nízkými výkony a náplní chladiva do 3 kg je tomu nejpozději v lednu 2025 konec. Na základě právních předpisů bude potom nutné používat jiné chladivo. Společnost TOSHIBA nabízí již nyní více klimatizací typu Split s novým plynem R32.

Proč chladivo R32?

Naše životní prostředí je pro nás mimořádně důležité a globální oteplování je skutečností. Chladiva k němu přispívají, přestože na něm mají jen velmi malý podíl. – Měrnou jednotkou je GWP (Global Warming Potential – Potenciál globálního oteplování).

Chladivo R32 se v tomto seznamu vyskytuje se svou hodnotou 675 výrazně pod chladivem R410A s hodnotou GWP 2088. Chladivo R32 je navíc energeticky účinnější a vykazuje mnohem lepší schopnost přenosu tepla než chladivo R410A – se stejnou náplní chladiva může klimatizace dodat cca o 60 % vyšší výkon.

Co je to ekvivalent CO2 a jaký má význam?

Od ledna 2017 musí být ekvivalent CO2 uveden na venkovní jednotce: vypočítává se jako násobek GWP a náplně chladiva a vyjadřuje se v tunách.

Nízká hodnota GWP x menší náplň chladiva = velice nízký ekvivalent CO2!

Tím chladivo R32 splňuje stejnou měrou požadavky zákonodárců i životního prostředí.

Chladivo R32 je udržitelné, účinné a bezpečné z hlediska budoucnosti – bude nás během nadcházejících let doprovázet a někdy v budoucnu bude nahrazeno něčím ještě účinnějším. Díky společnosti TOSHIBA má zákazník jistotu, že může kdykoli investovat do klimatizačního systému, který více než odpovídá příslušnému stavu techniky, a realizovat na nejvyšší úrovni základní hodnoty ve formě udržitelnosti, účinnosti a bezpečnosti z hlediska budoucnosti!

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.