Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST

Energetická účinnost

Energetické účinnosti

Nejvyšší účinnost a minimální provozní náklady. To jsou hlavní hlediska společnosti TOSHIBA při vývoji jejích produktů. Proto provozní účinnost zařízení TOSHIBA patří k nejvyšším nebo přímo je nejvyšší na trhu.

Výpočet účinnosti určuje evropská legislativa

Koeficienty účinnosti SEER, resp. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) vyjadřují hodnotu poměru celkového odebraného chladicího, resp. dodaného topného výkonu k celkovému elektrickému příkonu zařízení za celou sezónu. Dle evropské legislativy zahrnuje měření výkonu čtyři různé hodnoty venkovní teploty.

Tyto různé hodnoty venkovních teplot zohledňují provoz při částečném zatížení zařízení, při kterém běží zařízení více než 90 % provozní doby – a zde hrají hlavní roli trumfy značky TOSHIBA – invertorová technologie v kombinaci s Twin Rotary kompresorem. Vynikající hodnoty koeficientů ESEER a SCOP u zařízení TOSHIBA dokládají údaje uvedené u parametrů venkovních jednotek.

Celoroční provoz

Minimální provozní náklady

Nejvyšší koeficienty účinnosti

Různé zatížení (provoz s částečným zatížením)

Jmenovitá nebo sezónní účinnost?

Koeficient COP

COP (Coefficient Of Performance) je označení pro energetickou účinnost provozu topení při jmenovitém výkonu zařízení, tedy při maximálním výkonu. Hodnota COP 4,0 tedy znamená, že zařízení při provozu při jmenovitém výkonu vyrobí z 1 kW elektrického příkonu až 4 kW topného výkonu – tedy čtyřnásobek.

Další informace

Koeficient SCOP

Hodnota koeficientu SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) vypovídá o celkové sezonní účinnost provozu topení. Její hodnota je vypočtena na základě měření provozních parametrů topení při venkovní teplotě +12 °C, +7 °C, +2 °C a –7 °C.

Další informace

Koeficienty EER a SEER

Jak u režimu topení, tak u režimu chlazení existuje koeficient účinnosti provozu při maximálním zatížení EER (Energy Efficiency Ratio) a sezónní koeficient účinnosti chlazení SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Jen koeficient SEER zahrnuje sezónní vlivy a vlivy celoročního provozu, neboť zohledňuje naměřené parametry při teplotě +20 °C, +25 °C, +30 °C a +35 °C.

Další informace

Koeficient ESEER

Kvalita zařízení se dnes posuzuje nejčastěji podle hodnot koeficientů ESEER (European SEER), které zahrnují parametry provozu při různém zatížení a při různých venkovních teplotách. Celá EU používá normalizovaný vzorec, který zahrnuje různé účinnosti provozu, kdy každé je normou přiřazena jiná váha, resp. četnost – dle obvyklých evropských teplotních podmínek.

Další informace

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.