Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

Klimatizace TOSHIBA 100% sází na invertorovou technologii.

Klimatizační technika

Všechny hlavní součásti pocházejí ve společnosti TOSHIBA odjakživa z vlastního vývoje a výroby. Robustní ROTARY a TWIN ROTARY kompresory pracují ve všech zařízeních 100% s invertorovou technologií – to znamená, že pomocí elektronické regulace otáček kompresoru je produkován pouze aktuálně potřebný výkon. To šetří energii, jelikož klimatizační zařízení pracují z větší části provozní doby při částečném zatížení – u rozumně dimenzované klimatizace se jedná o 80 % až 90 % provozní doby. Kromě úspory energie a tím také peněz přináší invertorové technologie výhody i z hlediska komfortu: nedochází ke kolísání teplot a můžeme si užívat příjemné prostředí!

Elektronika

Za účelem dosažení optimálních poměrů odebraného a dodaného výkonu i při velmi odlišných požadavcích pracuje řídicí elektronika zařízení TOSHIBA se dvěma režimy: pulzně amplitudovou modulací (PAM) a pulzně šířkovou modulací (PWM). Při vysokých zatíženích pracuje v režimu PAM, při nízkých zatíženích invertor naopak přepne do režimu PWM. Pouze společnost TOSHIBA zahrnula do řídicí elektroniky oba režimy, díky čemuž dosahuje mimořádných energetických úspor.

Další informace

Motor

Pohon kompresoru je vybaven motorem s proměnlivými otáčkami. U pólů stejnosměrných motorů se prosadilo používání permanentních magnetů a úkolem regulace otáček je stanovení požadovaných otáček kompresoru v závislosti na zatížení.

Další informace

Kompresor

Společnost TOSHIBA používá téměř u všech svých zařízení TWIN ROTARY kompresory, které se skládají ze dvou protilehlých komor. To zvyšuje mechanickou stabilitu a minimalizuje vibrace. Otáčky kompresorů lze výborně regulovat i při nízkých výkonových požadavcích. Další významnou předností tohoto typu kompresoru je nízká hlučnost.

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.