Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KONTROLA KVALITY TOSHIBA

Kontrola kvality TOSHIBA

TOSHIBA – kvalitou k úspěchu!

TOSHIBA je jednou z celosvětově vedoucích společností v oblasti klimatizační techniky, která sází na různé systémy řízení kvality, aby zaručila nejvyšší spolehlivost a maximální životnost všech klimatizačních jednotek.

Hlavní závody společnosti TOSHIBA se nachází v Pathum Thani (Thajsko) a Fuji (Japonsko). Součásti systému tepelných čerpadel vzduch-voda ESTIA, jež jsou tak důležitá pro evropský trh, jsou vyráběny v Berouně (Česká republika). Důležitým faktorem je také to, že všichni zaměstnanci se zavázali k dodržování nejvyšších standardů. Všechny závody mají certifikaci v rámci normy pro environmentálního managementu ISO 14001 a normy pro řízení kvality ISO 9001.

Žádné zařízení TOSHIBA neopustí závod, dokud neprojde rozsáhlými zkouškami kvality a zkušebním provozem po připojení – bez ohledu na to, zda je vyrobeno v Asii nebo Evropě

Zabezpečení kvality v celém řetězci přidané hodnoty

Rozsáhlé programy pro zajištění nejvyšší kvality však začínají mnohem dříve: od dodavatelů mědi se například požaduje 100% kontrola těsnosti. Součásti klimatizací částečně obsahují stovky pájených spojů – těmi se nezabývají pouze vysoce specializované pájecí automaty, ale na velice citlivých místech také certifikované zaměstnanci, kteří za tímto účelem musí absolvovat alespoň šestiměsíční školení v Japonsku. VRF jednotky procházejí speciální zkouškou těsnosti v heliové komoře. Nakonec je před odesláním vyzkoušena dokonce i odolnost obalů. Tyto i mnohé další stavební kameny celkově zajišťují, aby byla za všech okolností zaručena celková kvalita klimatizací TOSHIBA.

Certifikace EUROVENT

Společnost TOSHIBA je zapojena do certifikačního programu Eurovent. Jedna z nejuznávanějších nezávislých organizací tak oficiálně potvrzuje, že celková účinnost zařízení odpovídá nejpřísnějším kritériím. Tato certifikace garantuje, že výrobcem udávané parametry výrobků v oboru chlazení a vzduchotechniky, včetně výkonů, odpovídají evropským a mezinárodním standardům. Všechny produkty jsou testovány nezávislými laboratořemi.

O co zde jde a co to pro nás znamená?

V popředí samozřejmě stojí údaje o výkonu zařízení: jmenovitý výkon, energetická účinnost a hodnoty hluku. Testy institutů však směřují dál než jen k ověření údajů výrobce. Hodnotí se například i kvalita materiálu a náklady životního cyklu: To je dokladem, že zařízení TOSHIBA kromě vynikajících hodnot účinnosti vykazují i přednosti v oblasti investičních a provozních nákladů, a dokonce i nákladů na likvidaci!

Přehled základních výhod:

  • Přezkoušení výkonových parametrů nezávislými laboratořemi
  • Přímé srovnání výkonových parametrů od konkurenčních výrobců
  • Férová soutěž mezi výrobci
  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • Výkon přesně odpovídající očekáváním
  • Předimenzování nejsou zapotřebí
  • Snížení spotřeby energie a doby chodu díky přesnému dimenzování
  • Ekonomické výhody pro provozovatele z hlediska volby přístrojů, doby chodu, spotřeby energie či životnosti

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.