Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

MÁME ŘEŠENÍ PRO JAKÉKOLIV PŘÁNÍ

Účinnosti zařízení a komfort uživatele zásadním způsobem ovlivňuje nejen kvalita zařízení, ale také možnosti ovládání. Jen optimální nastavení přináší uživateli dokonale příjemné prostředí. Kromě lokálních ovladačů nabízí společnost TOSHIBA také velkou nabídku centrálního řízení, řídicích modulů nebo integrace do vyšších řídicích systémů budov BMS.

Ovládání a řízení

Lokální ovládání a řízení

Infra dálkové ovladače nebo kabelové ovladače (max. délka vedení 500 m) řídí samostatné jednotky jednotlivě a nebo po skupinách, kdy ve skupině může být až 8 vnitřních jednotek (všechny pracují stejně). Přídavné řídicí moduly umožňují ovládání prostřednictvím aplikací nebo internetu.

Centrální ovládání a řízení

Čím větší jsou klimatizační systémy, tím více potřebují možnost řízení a dohledu provozu z jednoho místa, například z recepce nebo centrálního velínu. Proto lze využít délky připojení až 2000 m a kontrolovat současně až 2048 vnitřních jednotek!

Rozhraní vyšších řídicích systémů

Zařízení TOSHIBA lze připojit na všechny běžné vyšší řídicí systémy budov. Klimatizace se tak stává součástí celého systému budovy, např.BACnet®, LonWorks®, KNX® nebo Modbus®.

Moduly pro externí vstupy/výstupy

Toshiba nabízí široké spektrum přídavných modulů pro vnitřní i venkovní jednotky, generování hlášení provozu nebo poruchy, možnost povelů pro omezení hlučnosti nebo příkonu zařízení, moduly pro řešení a přepínání zálohy provozu – mámě řešení pro téměř jakékoli přání uživatele.

Jedno řízení pro všechna zařízení

Řízení přes aplikaci nebo webový prohlížeč

Začlenění do stávajících systémů

Připojení externích modulů

Přehled rozdělení ovladačů

Lokální ovládání a řízení

• Kabelové dálkové ovladače

• Dálkové infra ovladače

• Řešení WIFI/WLAN

• Možnosti ovládání

Centrální ovládání a řízení

• Compliant Manager

• Smart Manager

• Touch Screen Controller

• ON/OFF panel pro 16 jednotek

• Týdenní časovač provozu

• WEB-based Controller

Rozhraní vyšších řídicích systémů

• LonWorks®

• Modbus®

• BACnet®

• Coolmaster

• KNX®

Moduly pro externí vstupy/výstupy

• Systémy detekce netěsnosti a úniku chladiva

• Doplňkové moduly a rozhraní

• Ovládání a řízení konektory CN

• Modul Redundance

Jednoduše použitelný kabelový ovladač

Dokonalé řešení pro hotelové aplikace.

Standardní kabelový ovladač

Řízení všech funkcí vnitřní jednotky, časovač vypnutí (Off Timer) až na 168 hodin.

Kabelový ovladač

Program provozu: 8 událostí denně / změna až 6 parametrů provozu.

Komfortní kabelový ovladač

Design, podsvícení displeje, programovatelná tlačítka, rozšířené funkce: týdenní program provozu, noční tichý provoz, blokace lamely, zámek tlačítek.

Externí teplotní senzor prostorové teploty

Použití všude tam, kde nestačí pro přesné měření teploty standardní senzory ve vnitřní jednotce nebo kabelovém ovladači.

Sady Infra dálkový ovladač + přijímač

Rozsah funkcí jako u standardních ovladačů, avšak bez kabelu. Instalace do krycích panelů, těla jednotek (podle typu) nebo univerzální provedení.

Combi Control

Řízení přes mobilní telefon prostřednictvím SMS zpráv nebo přes aplikaci.

AP-IR-WIFI

Řízení vnitřní jednotky přes aplikaci smartphone, WiFi a internet.

SmartSocket

Adaptér pro zásuvku 230 V s funkcí ON/OFF, možností časovače provozu zařízení a s měřením spotřeby energie.

TO-RC-WIFI

Modul pro ovládání jednotek přes WiFi prostřednictvím aplikace smartphone nebo webového prohlížeče (záleží na typu jednotky).

TO-RC-KNX®

Modul pro řízení vnitřní jednotky přes rozhraní sběrnice KNX®.

Modul pro dálkové ovládání ON/OFF + okenní kontakt

Externí ovládání ON/OFF pomocí beznapěťového kontaktu relé (např. kartový systém) nebo řízení okenním kontaktem.

Univerzální I/O modul

3 analogové vstupy, 3 digitální vstupy a 3 digitální výstupy pro řízení provozu nebo hlášení provozních stavů nebo poruchy (pro podstropní jednotky).

Modul hlášení provozu a poruchy, externí povely ON/OFF

Beznapěťové kontakty pro výstupy hlášení provozu, poruchy i vstupy pro externí zapnutí a vypnutí jedné nebo až skupiny 8 vnitřních jednotek.

Analogové rozhraní

Řízení provozu jednotek prostřednictvím signálů 0–10 V nebo proměnlivým odporem (připínáním pevných odporů).

Rozhraní Modbus®

Umožňuje řízení jednotky nebo skupiny až 8 jednotek přes MODbus protokol. Možnost použití až 64 rozhraní.

ON/OFF panel pro 16 jednotek

ON/OFF a signalizace provozu a poruchy až 16 jednotek. Možnost připojení týdenního časovače.

Týdenní program provozu

Připojení prostřednictvím místního kabelového ovladače, centrálního ovladače nebo sítě s protokolem TCC-Link. Režim týdenního programu provozu / časového spínání.

Compliant Manager

Až pro 128 vnitřních jednotek. Funkce pro úspory energie, beznapěťové vstupy (ON/OF) a výstupy (Alarm), možnost připojení týdenního programu provozu.

Smart Manager s rozpočítáním spotřeby energie

Až pro 128 vnitřních jednotek. Možnost přístupu přes webové rozhraní přes IP adresu a běžný prohlížeč, monitorování a evidence spotřeby energie.

Ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky s výpočtem spotřeby energie

Řízení až 512 vnitřních jednotek. Dotyková obrazovka 12,1", možnost externího přístupu přes PC. Možnost měření spotřeby energie, vč. rozúčtování. Vyžaduje TCS Net Relay Interface (až 8 ks) a BACnet-Software licenci.

WEB Based Controller – Hlavní Master jednotka

Až pro 2 048 vnitřních jednotek. Slouží jako HUB pro až 8 Slave rozhraní. Slave nebo samostatný web-Controller: Řízení až 256 vnitřních jednotek. Přístup přes web-prohlížeč PC. Možnost měření spotřeby energie, vč. rozúčtování.

Rozhraní Modbus®

Řízení až 64 vnitřních jednotek. Pro připojení ke sběrnici systému Modbus® (není součástí dodávky).

KNX®-16

Pro připojení až 16 vnitřních jednotek na sběrnici KNX®.

KNX®-64

Pro připojení až 64 vnitřních jednotek na sběrnici KNX®.

Coolmaster

Řízení až 64 vnitřních jednotek – s příslušenstvím až 128. Volitelné vybavení KNX®. Malý dotykový displej pro uživatele. Určeno pro řízení přes internet – Smartphone, tablet nebo PC.

Rozhraní LonWorks®

Řízení až 64 vnitřních jednotek. Rozhraní pro připojení na BMS systém LonWorks® (centrální server LonWorks® není součástí dodávky).

Small BACnet® Interface

Řízení až 64 vnitřních jednotek. Pro připojení sítě k systému BACnet® (není součástí dodávky).

Analogové rozhraní:

Řízení až 64 vnitřních jednotek. Řízení pomocí signálů 0–10 V nebo odporově (proměnlivé nebo pevné odpory). Vstupy: 8x analog, 2x digital (on/off). Výstupy: 5x analog, 5x digital (on/off).

BACnet® Server

Řízení až 128 vnitřních jednotek. Pro připojení sítě k systému BACnet® (není součástí dodávky). Vyžaduje TCS Net Relay Interface (až 2 ks) a BACnet-Software licenci.

Modul omezení výkonu / noční provoz pro venkovní jednotky (RAV)

Pro DI (všechny) a S-DI (pouze vel. 5). Vstup pro omezení hlučnosti (noční provoz). Max. výkon 0 % / 50 % / 75 %. Hlášení provozu kompresoru.

Konektor pro omezení výkonu / noční provoz pro venkovní jednotky (RAV)

Pro BIG-DI (vše) a S-DI (od velikosti 8 včetně). Vstup pro omezení výkonu 0 % / 50 % / 75 % a hlučnosti (noční provoz). Hlášení provozu kompresoru.

Modul Redundance

Přepínání provozu mezi dvěma systémy RAV v případě poruchy. Rovnoměrné rozdělení provozních hodin, spuštění druhého systému při nárůstu teploty. Plug & Play, port sítě LAN, možnost monitorování přes webový prohlížeč.

Multifunkční I/O modul

2 vstupy – beznapěťové kontakty. Funkce dle nastavení DIP-přepínačů: externí vypnutí ON/OFF, noční režim (tichý provoz), priorita provozního režimu topení/chlazení.

Modul provozních hlášení (výstupy)

Výstupy: 3 beznapěťové kontakty. Hlášení provozu, poruchy a provoz kompresoru 1 nebo 2, případně hlášení aktuálního výkonu v 8 krocích.

CN-konektory do PCboardu se spojovacím kabelem

Pro vnitřní jednotky: různé funkce, různé vstupu a výstupy, beznapěťové kontakty pro hlášení provozních stavů nebo externí povely.

Detekce úniku a netěsnosti systému

Detektor výskytu chladiva se světelným a zvukovým alarmem podle normy EN378; možnost doplnění uzavíracích ventilů pro odpojení části systému s únikem.

Modul omezení max. proudu/výkonu

Vstupy: 2 beznapěťové kontakty. Externí ON/OFF, snížení příkonu/výkonu.

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.