Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

PODMÍNKY PŘI MĚŘENÍ PARAMETRŮ VÝROBKŮ TOSHIBA

Podmínky měření

VNITŘNÍ JEDNOTKY, VENKOVNÍ JEDNOTKY A KOMBINACE

Hladina akustického tlaku naměřená podle normy JIS B8616

Venkovní jednotky

ve vzdálenosti 1,0 m od jednotky a ve výšce 1,5 m nad zemí

Vnitřní jednotky

Nástěnné jednotky: ve vzdálenosti 1,0 m před jednotkou a pod ní

Podstropní jednotky: ve vzdálenosti 1,0 m před jednotkou a pod ní

Parapetní a neopláštěné parapetní jednotky: ve vzdálenosti 1,0 m před jednotkou a pod ní

Mezistropní jednotky: ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou s potrubním připojením 1,0 m u sání, 2,0 m u výtlaku

Kazetové jednotky: ve vzdálenosti 1,5 m pod panelem jednotky

Dveřní clony: ve vzdálenosti 3,0 m od jednotky

Teplovodní modul: ve vzdálenosti 1,0 m před jednotkou a nad ní

Výkonové údaje při jmenovitých podmínkách organizace EUROVENT

Chlazení: Venkovní teplota 35 °C, teplota v místnosti 27 °C (suchý tepl.) / 19 °C (mokrý tepl.)

Topení: Venkovní teplota 7 °C (suchý tepl.) / 6 °C (mokrý tepl.), teplota v místnosti 20 °C

Délka rozvodů jednotek RAV: 7,5 m

Délka rozvodů jednotek VRF: ekvivalent 7,5 m, převýšení 0 m

SPLIT SYSTÉM ESTIA

Podmínky měření

Topení: Údaje o maximálních topných výkonech jsou nejvyšší provozní hodnoty udávané při max. provozním rozsahu kompresoru v souladu s normou EN14511. Údaje o jmenovitých topných výkonech jsou udávány pro ΔT = 5 K a jmenovitou provozní frekvenci kompresoru v souladu s normou EN14511. Topný výkon při -7 °C a maximální provozní frekvenci kompresoru v souladu s normou EN14511. Třídy energetické účinnosti a hodnoty sezónní účinnosti topení místnosti (ηs) pro průměrné klimatické podmínky v souladu s normou EN14825.

Chlazení: Venkovní teplota +35 °C (teplota měřená suchým teploměrem), +18 °C teplota na výstupu, ΔT = 5 K

Rozvody chladiva: Délka 7,5 m, žádné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou

Hladina akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky dle standardu normy „JIS“

JAZ = předběžný výpočet ročního výkonu a příkonu dle normy VDI 4650,

část 1: normovaná venkovní teplota -12 °C, mezní teplota provozu topení +15 °C, teplota na výstupu +30 °C, ΔT = 10 K

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.