Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

EKODESIGN SPOLEČNOSTI TOSHIBA

Směrnice o ekodesignu

Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Evropská unie stanovuje pomocí směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie vysoké cíle ochrany životního prostředí. Takzvaná energetická politika 20/20/20 požaduje do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990:

  • Snížení emisí skleníkových plynů o 20 %
  • O 20 % vyšší využívání energie z obnovitelných zdrojů
  • Snížení emisí CO2 o 20 %

Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie stanovuje v různých oblastech rámcové podmínky a minimální požadavky na výrobky, které spotřebovávají energii. Mimo jiné je zde regulován příkon a povolené hladiny akustického výkonu:

  • Část 10 se týká zařízení pro klimatizaci místností o chladicím výkonu do 12 kW
  • Část 1 se týká tepelných čerpadel o topném výkonu do 400 kW

Tato ustanovení vstoupila v platnost v roce 2013 a každému spotřebiteli jsou známa díky energetickému štítku EU. Na štítku jsou zdokumentovány všechny hodnoty, které usnadňují srovnávání a umožňují na první pohled poznat vysoce kvalitní výrobek. Každý výrobce nebo dovozce musí navíc zpřístupnit své údaje v prospektech i na svých webových stránkách. Odpovídající odkaz na webové stránky o ekodesignu najdete níže.

Otázky a odpovědi

Proč spadají klimatizace pod směrnici o ekodesignu?

Klimatizace se již dlouho prosazují i v soukromé oblasti. Stále více vlastníků rodinných domů a bytů sází na pohodlí příjemného chladu.

Díky inovativním technologiím je řada nabízených klimatizačních zařízení, například od společnosti TOSHIBA, vysoce účinných. Na základě nové směrnice o ekodesignu lze klimatizační zařízení pro místnosti ještě lépe rozlišovat podle jejich hospodárnosti.

Poskytovatelé neefektivních zařízení ztratí o přístup na trh.

Jaké třídy energetické účinnosti existují?

Od ledna 2013 je stupnice tříd energetické účinnosti A rozšířena o třídy A+, A++ a A+++.
Kromě toho se v klasifikaci zohledňují i hlukové emise (hladina akustického výkonu vnitřních a venkovních jednotek).

Jak vypadá nový štítek energetické účinnosti?
Zvětšit
Co znamenají nové ukazatele SEER a SCOP?

Dosud se uváděly pouze hodnoty EER (hodnocení účinnosti v provozu s chlazením) a COP (hodnocení účinnosti v provozu s topením). Tyto hodnoty se zaměřovaly výhradně na jeden jediný bod.

U nových ukazatelů SEER a SCOP je definováno více měřicích bodů, které mají na klasifikaci vliv. Písmeno „S“ znamená „sezónní“.

Měřicí body v oblasti chlazení:

Odpovídají venkovní teplotě 20 °C, 25 °C, 30 °C a 35 °C. Pro provoz s chlazením byly pro celou Evropu převzaty údaje o klimatu ze Štrasburku.
Na základě průběhu teploty byly měřicím bodům přiřazeny různé váhy.

Měřicí body v oblasti topení:

Pro provoz s topením nebyl vytvořen jednotný evropský teplotní profil. Postupovalo se podle rozdělení na klimatické zóny: severní, střední a jižní Evropa s rozdílnými profily zatížení.
Pro měřicí body byly použity venkovní teploty 12 °C, 7 °C, 2 °C a –7 °C.

Proč se pro hodnocení účinnosti v provozu s topením používají tři klimatické zóny?

Na výkon klimatizací v režimu tepelného čerpadla mají velký vliv klimatické podmínky. Proto byly v rámci EU stanoveny tři zóny:

Severní Evropa: studená

Střední Evropa: střední

Jižní Evropa: teplá

Odkdy platí nová směrnice o ekodesignu?

Směrnice o ekodesignu pro klimatizační zařízení pro místnosti (část 10) vstoupila v platnost 1. ledna 2013 a platí ve všech státech EU bez přechodového období na národní úrovni.

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.