Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Dokonalé detaily VRF systémů

Technické podrobnosti výrobků VRF

Optimální rozdělení výkonu pomocí technologie IFT.

Zkratka VRF znamená „Variable Refrigerant Flow“ (proměnlivý tok chladiva). Bez ohledu na velikost budovy systém dokonale řídí proudění chladiva tak, aby každá vnitřní jednotka byla v každém okamžiku zásobována přesně takovým množstvím chladiva, jaké potřebuje.

Technologie IFT pro dokonalé řízení chladiva. Mikroprocesor systému „Intelligent Flow Technology“ vyhodnocuje informace od všech čidel obsažených v systému a podle toho určuje optimální rozdělení výkonu. Nezávisle na poloze každé jednotky v budově se přebytečná a nedostatečná kapacita vyrovnávají a navzájem kompenzují.
Nepřetržitý režim topení s čidly pro nepřetržité topení umístěnými na venkovní jednotce zjistí i nejmenší tvorbu ledu a okamžitě na ni reaguje. Ve chvíli, kdy jednotky jiných výrobců musí během procesu odtávání provoz topení zastavit, používá společnost TOSHIBA promyšlený obtokový systém, jehož funkce zajistí nepřetržitý provozu topení.

Nástroje pro projektanty i servisní techniky

Sofistikovaný software usnadňuje život jako dokonalý nástroj pro obě uvedené profese: Pohodlné plánování na začátku projektu a snadný přístup k datům v případě již nainstalovaného zařízení.

DesignAIRS Software

Bezpečné a efektivní projektování vyžaduje mnohem více, než jen vytváření kombinací vnitřních a venkovních jednotek. Software DesignAIRS vám nabízí velmi přehledné a reálné zobrazení jednoho nebo více systémů, včetně komplexních technických dat a různou úrovní podrobností zobrazení dle vlastní potřeby a nastavení. Integrace stavebních půdorysů do plánů podlaží, možnost návrhu všech propojení ovládání a centrálního řízení, tvorba podrobných seznamů jednotek, schémata silové a komunikační kabeláže – a to vše lze jedním kliknutím vyexportovat do souboru PDF nebo do formátu AutoCAD®. Sestavení nabídky nebo příprava zadání práce probíhá velmi rychle a efektivně!

Aplikace Wave Tool

Přes chytrý telefon nebo tablet se systémem Android lze načíst provozní data přímo z venkovní jednotky nebo je možný servisní přístup a ukládání informací „pro příště“. Komunikace probíhá jednoduše bez použití kabelu prostřednictvím bezdrátové technologie NFC. Nezáleží na tom, zda se jedná o první uvedení do provozu, nebo servis zařízení: data celého systému, adresování jednotek, historie a mnoho dalších údajů – vše je ihned k dispozici pro zpracování přímo na místě nebo pro přenesení do kanceláře.

V případě VRF systémů můžete volit mezi 2trubkovými a 3trubkovými systémy. Jaký je v nich základní rozdíl a co nabízejí?

Chlazení / topení, nebo vše najednou?

Provoz topení nebo chlazení.

2trubkové systémy

Tento typ systému může buď topit, nebo chladit – nikoliv současně, dle sezóny nebo přání uživatele. Zajišťuje celoročně optimální teplotu, popř. vlhkost, při velmi nízkých provozních nákladech. Systém má široké možnosti kombinace vnitřních jednotek jako ostatní VRF systémy. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady, nižší náklady na instalaci a snadný a přehledný systém kabeláže.

Provoz topení a chlazení.

3trubkové systémy

Toto provedení umožňuje současný provoz topení a chlazení, nezávisle na potřebách každé jednotlivé vnitřní jednotky. 3trubková technologie je mimořádné účinná v budovách s velkými rozdíly v tepelné zátěži (např. jižní a severní prosklená fasáda …) nebo s prostory, které trvale produkují odpadové teplo. Tepelná energie získaná v jedné části budovy je téměř beze ztrát přivedena pro topení v jiných místnostech nebo v jiné části budovy. Tím systémy zajišťují maximální účinnost a hospodárnost!

Fantastická flexibilita projektování VRF:

Délka rozvodů až 1000 m

VRF systémy mohou mít celkově až 1000 m dlouhé rozvody chlazení. Variabilita kombinací Y-odboček a H-rozdělovačů umožňuje velmi flexibilní plánování a vlastní instalaci.

Další informace

Převýšení až 90 m

Převýšení mezi venkovní jednotkou a nejvzdálenější vnitřní jednotkou může činit až 90 m. Takové převýšení odpovídá až 25patrové budově!

Další informace

Kompaktní design

Kompaktní rozměry venkovních jednotek zajišťují malou potřebu místa na střeše nebo v okolí budovy a přitom poskytují vysokou účinnost.

Další informace

Flexibilní chladicí okruhy

Všechny VRF systémy a RAV split systémy je možné pospojovat a zapojit pod jeden centrální řídicí systém. Tím je možné centralizovat řízení všech zařízení a ovládat vše z jednoho místa, jednoho nebo více centrálních ovladačů.

Další informace

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.