Prijava partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Detalji referenci
PRIMJENE

TOSHIBA u sobi s poslužiteljima

Soba s poslužiteljima od 12 m2 klimatizira se pri postojanoj temperaturi klima uređajima tvrtke TOSHIBA koji neprekidno rade 24 sata. Korišteni sustav nudi najveću sigurnost rada.

Zahtjevi

Nosač servera oslobađa toplinu od 5 kW. Budući da temperatura sobe viša od 35 °C može negativno djelovati na osjetljive uređaje, sobu sa serverima 24 sata dnevno potrebno je hladiti uz najveću pouzdanost.

Preporučuje se konstantna temperatura od 22 do 25 °C, jer bi inače moglo doći do kvara uređaja i smanjenja vijeka trajanja ventilatora servera. Osim toga, trebalo bi spriječiti odvlaživanje zraka kako bi klima uređaj mogao učinkovito raditi.

Rješenje

Sustav

Dvije vanjske jedinice Super Digital Inverter za maksimalnu pouzdanost do -20 °C vanjske temperature. Dva sustava učina hlađenja od 7,1 kW sa stropnim jedinicama koje štede prostor – za 100% redundanciju i jako osjetljiv učin pri minimalnom odvlaživanju. Kutija za redundanciju tvrtke TOSHIBA osigurava sigurnost i transparentnost funkcija.

read more

Kontrola

Upravljanje kutijom za redundanciju moguće je preko svako web-preglednika. Slanje poruka o pogreški i poruka o radu.

read more

Učinkovitost

Kombinacija Super Digital Inverter isporučuje najbolje vrijednosti učinkovitosti: Vrijednost SEER 6,21, A++.

read more

Go back

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.