Prijava partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

NAJVEĆA UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost

Razredi energetske učinkovitosti

Najveća energetska učinkovitost uz minimalne troškove rada osobito su važni tvrtki TOSHIBA. Učinkovitost uređaja ocijenjena je jako visokom ocjenom prema europskom mjerilu.

Standardizirana učinkovitost

Kriteriji učinkovitosti SEER odn.ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio, Europski sezonski omjer energetske učinkovitosti) i SCOP (Seasonal Coefficient of Performance, Sezonski koeficijent učinkovitosti) opisuju iskoristivost učina hlađenja odn. grijanja u odnosu na iskorišteni električni učin. Mjerenje učina odvija se pri četiri različite vanjske temperature.

Uzimajući u obzir različite vanjske temperature, djelomično opterećenje ulazi s više od 90% na ocjenu – i tu oduševljava inverterska tehnologija tvrtke TOSHIBA zajedno s dvostruko-rotacijskim kompresorom. Izvanredne ESEER i SCOP vrijednosti koje postiže tvrtka TOSHIBA možete pronaći na vanjskim jedinicama.

Cjelogodišnji rad

Minimalni troškovi rada

Najbolje vrijednosti učinkovitosti

Varijabilni način rada s djelomičnim opterećenjem

Sezonska energetska učinkovitost:

COP

COP (Coefficient Of Performance, Koeficijent iskoristivosti) navodi energetsku učinkovitost uređaja u načinu rada za grijanje. COP vrijednost od 4,0 primjerice znači da se od 1 kW struje generira učinak grijanja od 4 kW – četverostruki.

read more

SCOP

SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance, Sezonski koeficijent učinkovitosti) u obzir uzima tijek godine s dodatnim mjerenjima vanjske temperature od +12, +7, +2 i -7 °C.

read more

EER i SEER

I kada se gleda EER (Energy Efficiency Ratio, Omjer energetske učinkovitosti) za način rada za hlađenje postoji SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio, Sezonski omjer energetske učinkovitosti) proširenje koje uključuje sezonske čimbenike. Mjerne točke nalaze se na +20, +25, +30 i +35 °C.

read more

ESEER

VRF sustavi danas se većinom procjenjuju prema njihovoj ESEER (Europskom SEER-u) vrijednosti, koja uključuje i čimbenike djelomičnog opterećenja. Za to se koristi formula koja donosi zbroj iz četiri pojedinačne vrijednosti s različitim težinskim faktorima.

read more

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.