Prijava partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

VANJSKE JEDINICE ZA JEDNU PROSTORIJU

Odgovarajuće vanjske jedinice za opskrbu do četiri unutarnje jedinice. Vaš stručni savjetnik rado će vam pomoći prilikom odabira.

RAV vanjske jedinice

RAV vanjske jedinice

Digital Inverter BIG R32

Digital Inverter BIG R32

ROBUSTNI SNAŽNI PAKETI

Vanjska jedinica Digital Inverter BIG s radnom tvari R32 za režim hlađenja i grijanja. Za 1:1 kombinaciju s visokotlačnom kanalnom jedinicom i setom za ventilaciju te s maksimalno četiri unutarnje jedinice u režimu rada Twin-/Double-Twin-/Triple. Dostupno u stupnjevima snage 19,0 i 22,5 kW (c).

Digital Inverter R32

Digital Inverter R32

RAZNOVRSTAN TERETNI KONJ

Vanjska jedinica Digital Inverter za sustave za jednu prostoriju RAV s radnom tvari R32 za režim hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Dostupna u osam stupnjeva snage od 2,5 do 14,0 kW.

Super Digital Inverter R32

Super Digital Inverter R32

VISOKOUČINKOVIT TRAJNI POMIČNI POKAZIVAČ

Vanjska jedinica Super Digital Inverter s radnom tvari R32 za režim hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Dostupna u četiri stupnja snage od 5,3 do 14,0 kW.

Digital Inverter Next R32

Digital Inverter Next R32

UČINKOVITI UNIVERZALNI TALENT

Digital-Inverter NEXT vanjske jedinice za sustave za jednu prostoriju RAV s radnom tvari R32 za hlađenje ili grijanje sa širokim spektrom snage. Za kombinaciju s unutarnjim jedinicama SL (modeli RAV-HM). Dostupno u osam stupnjeva učina od 2,5 do 14,0 kW učina hlađenja.

Digital Inverter CLASSIC R32

Digital Inverter CLASSIC R32

SNAGATORI LINIJE BASIC

Digital-Inverter CLASSIC vanjska jedinica za sustave za jednu prostoriju RAV s rashladnim sredstvom R32 za hlađenje ili grijanje. Dostupno u pet stupnjeva učina od 5,0 do 13,0 kW. Za kombinacije u omjeru 1:1 s 4-smjernom standardnom kazetom, standardnim kanalnim jedinicama ili zidnim jedinicama serije RAV-HM (SL).

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.