Prijava partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

VANJSKE JEDINICE ZA VIŠE PROSTORIJA

VRF vanjske jedinice pokrivaju širok spektar učina i nude višestrane mogućnosti kombiniranja. Vaš stručni savjetnik rado će vam pomoći prilikom odabira odgovarajuće jedinice.

VRF vanjske jedinice

VRF vanjske jedinice

SMMSu

SMMSu

DVOSTRUKI VODIč U ELEKTRANI NEXT GENERATION

Dvostruki vodič vanjske jedinice VRF za način rada hlađenja ili grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombinacije s VRF unutarnjim jedinicama, DX-kitom, modulom za toplu vodu i izmjenjivačem topline VN prema softveru za dizajn Selection Tool

SHRMe

SHRMe

ISTOVREMENO TOPLO I HLADNO

Trostruki vodič vanjske jedinice za režim istovremenog hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju (upravljanje ispušnim zrakom) i izmjenjivačima topline VN.

MiNi SMMSe

MiNi SMMSe

2-CIJEVNI

Kompaktni 2-cijevni vanjske jedinice VRF za režim hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju (upravljanje ispušnim zrakom) i izmjenjivačima topline VN.

MiNi SMMS Single-Fan

MiNi SMMS Single-Fan

2-CIJEVNI KOMPAKTNI FORMAT

Kompaktna 2-cijevna vanjska jedinica VRF za hlađenje i grijanje sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF i kompletima za isparivanje (upravljanje ispušnim zrakom).

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.