Prijava partnerja

Stik

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

TOSHIBA ECO DESIGN

Direktiva ErP

Smernica ErP

Evropska unija postavlja s smernico ErP visoke cilje za varovanje podnebja. Tako imenovana energetska politika 20/20/20 zahteva do leta 2020 v primerjavi z letom 1990:

  • 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
  • 20 % večkratna uporaba obnovljivih virov energije
  • 20 % zmanjšanje emisije CO2

ErP je okrajšava za Energy related Products in v različnih sklopih določa okvirne pogoje in minimalne zahteve za izdelke, ki rabijo energijo. Med drugim sta tu določeni poraba elektrike in zvočne moči.

  • Skupina 10 se nanaša na prostorske klimatske naprave z močjo hlajenja do 12 kW
  • Skupina 1 se nanaša na toplotne črpalke z ogrevalno močjo do 400 kW

Te določbe so stopile v veljavo leta 2013 in so vsakemu potrošniku znane vsaj prek energijskih nalepk Evropske unije. Na njih so dokumentirane vse vrednosti, kar omogoča preprosto primerjavo in prepoznavanje visokokakovostnih izdelkov že na prvi pogled. Poleg tega morajo biti podatki vsakega proizvajalca na voljo v prospektih in na proizvajalčevem spletnem mestu. Ustrezno povezavo do spletnega mesta Ecodesign najdete spodaj.

Vprašanja in odgovori

Zakaj je klimatizacija določena v okviru Direktive ErP?

Klimatske naprave so se do danes uveljavile tudi na zasebnem področju. Vedno več lastnikov hiš in stanovanj stavi na udobje prijetnega hladu.

Zaradi inovativne tehnologije so številne klimatske naprave, ki so na voljo, na primer te, ki jih nudi TOSHIBA, visoko zmogljive. S pomočjo nove Direktive ErP je mogoče prostorske klimatske naprave še lažje ločevati glede na njihovo gospodarnost.

Ponudniki neučinkovitih naprav bodo izgubili svoj delež na trgu.

Kateri energijski razredi obstajajo?

Od januarja 2013 bodo lestvici razredov energetske učinkovitosti A dodani razredi A+, A++ in A+++.
Poleg tega so pri uvrstitvi v posamezne razrede upoštevane tudi ravni emisije hrupa (raven zvočne moči notranjih in zunanjih naprav).

Kako je videti nova oznaka energetske učinkovitosti?
Povečaj
Kaj pomenita novi oznaki SEER in SCOP?

Do zdaj sta bili navedeni samo oznaki EER (ocena učinkovitosti pri hlajenju) in COP (ocena učinkovitosti pri ogrevanju). Te vrednosti so temeljile izključno na eni točki.

Pri novih oznakah SEER in SCOP je določenih več merilnih točk, ki so del uvrstitve v posamezne razrede. »S« pomeni »sezonsko«.

Merilne točke na področju hlajenja:

Te so pri zunanji temperaturi 20 °C, 25 °C, 30 °C in 35 °C. Za hlajenje se za celotno Evropo uporabljajo podatki iz Strasbourga.
Glede na trajanje temperature so bile merilne točke različno upoštevane.

Merilne točke na področju ogrevanja:

Za ogrevanje ni bil določen enoten temperaturni profil za celo Evropo. Prišlo je do razdelitve na tri klimatska območja: Severna, Srednja in Južna Evropa z različnimi profili obremenitve.
Merilne točke so enotno pri 12 °C, 7 °C, 2 °C in –7 °C zunanje temperature.

Zakaj tri klimatska območja za oceno učinkovitosti ogrevanja?

Klimatski pogoji močno vplivajo na delovanje klimatskih naprav, ki delujejo kot toplotne črpalke. Zato so bila v EU oblikovana tri območja:

Severna Evropa: mrzlo

Srednja Evropa: srednje

Južna Evropa: toplo

Od kdaj velja nova direktiva ErP?

Direktiva ErP za prostorske klimatske naprave (skupine 10) je stopila v veljavo s 1.1.2013 in velja v vseh državah EU brez nacionalnih prehodnih obdobij.

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.