Prijava partnerja

Stik

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

HLADIVO

Hladilna tekočina

Da sploh lahko delajo, torej hladijo ali ogrevajo, potrebujejo klimatske naprave hladilo. To je plin, ki v krogotoku sistema prenaša energijo (»toploto« ali »hlad«) iz prostora na prosto ali obratno.

Katero hladivo uporablja TOSHIBA?

Do leta 2016 se je za klimatske naprave uporabljalo skoraj izključno hladivo R410A. Pri sistemih Split z majhno zmogljivostjo in količino polnjenja do 3 kg bo to hladivo treba opustiti najpozneje do januarja 2025. Tako namreč zahteva zakonodaja. TOSHIBA že sedaj ponuja več klimatskih naprav s sistemom Split, ki uporabljajo novi plin R32.

Zakaj R32?

Varovanju okolja posvečamo še posebno pozornost in globalno segrevanje je dejstvo. Čeprav je njihov delež zelo majhen, k temu prispevajo tudi hladiva. Prispevek h globalnemu segrevanju izrazimo z mersko enoto GWP (Global Warming Potential).

R32 je z vrednostjo 675 veliko manj škodljiv kot R410A, katerega GWP znaša 2088. Poleg tega je R32 energetsko bolj učinkovit in bolje prenaša toploto kot R410A. Klimatska naprava je tako pri isti količini polnjenja za 60 % zmogljivejša.

Kaj je ekvivalent CO2 in kako naprej?

Od januarja 2017 mora biti na zunanji napravi naveden ekvivalent CO2. Dobimo ga tako, da GWP pomnožimo s količino polnjenja hladiva in ga izrazimo v tonah.

Nižji GWP × manjša količina polnjenja = zelo majhen ekvivalent CO2!

R32 tako v enaki meri zadosti zahtevam zakonodajalca in okolja.

R32 ima trajnosten značaj, je učinkovit in primeren za prihodnost. Spremljal nas bo v prihodnjih letih in nekoč ga bo zamenjalo nekaj še bolj učinkovitega. Kupec naprave TOSHIBA je lahko vedno prepričan, da je investiral v klimatski sistem, ki več kot ustreza trenutnemu stanju tehnike in na najvišji ravni udejanja vrednote trajnostne naravnanosti, učinkovitosti in usmerjenosti v prihodnost!

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.