Prijava partnerja

Stik

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

INDIVIDUALNE ŽELJE SO V VAŠIH ROKAH

Poleg kakovosti klimatske naprave k učinkovitosti sistema in udobju pomembno prispeva tudi krmiljenje. Optimalne nastavitve ustvarijo popolno klimo za vas. Poleg lokalnih možnosti upravljanja ponuja TOSHIBA tudi veliko izbiro centralnih krmilnikov ali povezovanje s sistemom za upravljanje stavb.

Lokalno krmiljenje

S kabelskimi daljinskimi upravljalniki (največja dolžina kabla 500 m) ali brezžičnimi infrardečimi daljinskimi upravljalniki lahko krmilite posamezne naprave ali skupine največ osmih notranjih naprav. Dodatni moduli omogočajo krmiljenje prek aplikacij ali interneta ne glede na lokacijo.

Centralno krmiljenje

Kompleksnejše klimatske sisteme lahko upravljate s priljubljenega osrednjega mesta, na primer z recepcije ali iz tehničnega prostora. Na voljo so kabli dolžine do 2000 m in nadzor do 2048 notranjih naprav.

Sistemi za upravljanje stavb

Klimatske sisteme TOSHIBA lahko povežete z vsemi običajnimi sistemi za upravljanje stavb. S tem postane klimatizacija sestavni del centralnega krmiljenja tehnologije v stavbi.

Zunanje krmiljenje

Številne možnosti vključujejo zunanje naprave, izdajajo sporočila ali opozorila, omogočajo zmanjševanje hrupa ali redundantno preklapljanje – skoraj vsaka želja po nadzoru se lahko realizira.

Eno krmiljenje za vse naprave

Krmiljenje prek aplikacije ali brskalnika

Vključitev v obstoječe sisteme

Priključitev zunanjih modulov

Pregled krmiljenj

Lokalno krmiljenje

• Kabelski daljinski upravljalniki

• Infrardeči daljinski upravljalniki

• Rešitve WIFI/WLAN

• Možnosti krmiljenja

Centralno krmiljenje

• Compliant Manager

• Smart Manager

• Upravljalnik z zaslonom na dotik

• Upravljanje vklopa/izklopa za 16 naprav

• Časovni programator

• Spletni upravljalnik

Sistemi za upravljanje stavb

• LonWorks®

• Modbus®

• BACnet®

• Coolmaster

• KNX®

Zunanje krmiljenje

• Sistem za odkrivanje uhajanja hladiva

• Moduli dodatne opreme

• Vtič CN

• Redundantni modul

Enostaven kabelski daljinski upravljalnik

Popoln za hotelsko sobo.

Standardni kabelski daljinski upravljalnik

Krmiljenje vseh funkcij notranjih naprav, časovni programator za vklop/izklop za 168 ur.

Kabelski daljinski upravljalnik

Kot standardni daljinski upravljalnik, z 8 časovnimi dogodki/dan in 6 parametri/dogodek.

Udoben daljinski upravljalnik

Kot standardni, plus tedenski časovni programator, programske tipke, nočno delovanje, zapiranje lopute, zaklepanje tipk, osvetljen zaslon.

Zunanji temperaturni senzor

Kadar natančno merjenje temperature ni mogoče prek senzorja v notranji napravi ali v kabelskem daljinskem upravljalniku.

Infrardeči daljinski upravljalnik + kompleti sprejemnika

Funkcije kot pri standardnem daljinskem upravljalniku, vendar brez kabla. Za vgradnjo v panel ali kot zunanja naprava.

Kombinirano upravljanje

Krmiljenje prek mobilnega telefona s sporočilom SMS ali z aplikacijo.

AP-IR-WIFI

Krmiljenje notranje naprave prek pametnega telefona z aplikacijo.

SmartSocket

230-voltni adapter za vtičnico s funkcijami za vklop/izklop, časovni programator ter spremljanje porabe energije.

TO-RC-WIFI

Modul WIFI za krmiljenje notranje naprave prek mobilnega telefona z aplikacijo ali s spletnim brskalnikom.

TO-RC-KNX®

Modul za krmiljenje notranje naprave prek vodila KNX®.

Vklop/izklop na daljavo + modul za okenske kontakte

Brezpotencialni kontakt za zunanji vklop/izklop in vhod za okenske kontakte.

Nadzorna plošča

3 analogni in 3 digitalni vhodi, 3 digitalni izhodi za zunanje krmiljenje, opozorila in sporočila (za stropne naprave).

Modul za delovanje, sporočila o napakah, oddaljen vklop/izklop

Izhod za sporočila o delovanju in napakah, krmiljenje vklopa/izklopa in sporočanje napak za največ 8 notranjih naprav prek brezpotencialnih kontaktov.

Analogni vmesnik

Krmiljenje funkcij naprave prek 0 -10 V signalov ali stalnih uporov.

Vmesnik Modbus®

Krmiljenje funkcij naprave prek registra Modbus. Do 64 vmesnikov.

Upravljanje vklopa/izklopa za 16 naprav

Upravljanje vklopa/izklopa za največ 16 notranjih naprav, možnost priklopa tedenskega časovnega programatorja.

Tedenski časovni programator

Priklop prek lokalnega kabelskega daljinskega upravljalnika, centralnega daljinskega upravljalnika ali omrežne povezave TCC. Način tedenskega časovnega programatorja/časovnega stikala.

Compliant Manager

Do 128 notranjih naprav. Funkcija za varčevanje z energijo, možnost priklopa tedenskega časovnega programatorja, digitalni vhodi in izhodi.

Smart Manager z izračunom energije

Do 128 notranjih naprav. Spletni vmesnik za računalniško krmiljenje prek brskalnika; spremljanje in obračunavanje porabe energije.

Upravljalnik z zaslonom na dotik z možnostjo obračunavanja energije

Krmiljenje do 512 notranjih naprav. 12,1-palčni zaslon na večkratni dotik, možnost upravljanja prek računalnika. Spremljanje in obračunavanje porabe energije. Potreben je relejski vmesnik TCS Net (do 8 kosov).

Krmilnik s spletno povezavo – nadrejena naprava

Do 2048 notranjih naprav. Služi kot vozlišče za največ osem podrejenih naprav. Samostojna ali podrejena naprava: krmiljenje do 256 notranjih naprav. Upravljanje izključno prek računalnika. Spremljanje in obračunavanje porabe energije.

Vmesnik Modbus®

Krmiljenje največ 64 notranjih naprav. Za povezovanje s sistemom Modbus® na mestu uporabe.

KNX®-16

Modul za krmiljenje največ 16 notranjih naprav prek vodila KNX®.

KNX®-64

Modul za krmiljenje največ 64 notranjih naprav prek vodila KNX®.

Coolmaster

Krmiljenje največ 64 notranjih naprav, lahko tudi do 128. Možnost KNX®. Majhen uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik. Krmiljenje prek pametnega telefona, tabličnega ali osebnega računalnika.

Vmesnik LonWorks®

Krmiljenje največ 64 notranjih naprav. Za povezovanje s sistemom za upravljanje stavb LonWorks® na mestu uporabe (potrebna je omrežna kartica LonWorks®).

Vmesnik Small BACnet®

Krmiljenje največ 64 notranjih naprav. Za povezovanje s sistemom BACnet® na mestu uporabe.

Analogni vmesnik:

Krmiljenje največ 64 notranjih naprav. Krmiljenje prek 0 –10 V signalov ali stalnih uporov. 8 analognih in 2 digitalna vhoda. 5 analognih in 5 digitalnih izhodov.

Strežnik BACnet®

Krmiljenje do 128 notranjih naprav. Za povezovanje s sistemom BACnet® na mestu uporabe. Potreben je relejski vmesnik TCS Net (do 2 kosa).

Modul za zmanjšanje hrupa (RAV)

Za DI in SDI velikosti 5. Vhod za zmanjšanje hrupa (nočno delovanje). Največja zmogljivost 0/50/75 %. Sporočilo o delovanju kompresorja.

Komplet kablov za zmanjšanje hrupa (RAV)

Za DI Big in SDI od velikosti 8 naprej. Vhod za zmanjšanje hrupa (nočno delovanje), največja zmogljivost 0/50/75 %. Sporočilo o delovanju kompresorja.

Redundančni modul

Preklapljanje med dvema notranjima napravama (ali skupinama) v primeru okvare. Preklapljanje je odvisno od obratovalnih ur; vklop drugega sistema je odvisen od temperature. Plug & Play, vrata LAN, možnost spremljanja prek spletnega brskalnika.

Večfunkcijski modul

Dva vhoda z brezpotencialnim kontaktom; ena funkcija na modul; zunanji vklop/izklop glavne naprave; nočno delovanje (zmanjšanje hrupa); prednostni način delovanja – ogrevanje/hlajenje.

Izhodni modul

Trije izhodi z brezpotencialnim kontaktom. Sporočila o delovanju, sporočila o napakah, obratovalni čas kompresorja 1 in 2, izhodna moč v 8 stopnjah.

Vtič CN s priključnim kablom

Za notranje naprave; različne vhodne/izhodne funkcije za opremo na mestu uporabe.

Sistem za zaznavanje puščanja hladiva in izolacijo

Zaznavanje puščanja z vidnimi in zvočnimi opozorili, skladnost s standardom EN378; možnost dodatnega ločevanja okvarjene notranje naprave.

Modul za tokovno omejitev/razbremenitev

Dva vhoda z brezpotencialnim kontaktom. Zunanji vklop/izklop; zmanjšanje zmogljivosti.

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.