Prijava partnerja

Stik

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

POGOJI MERITEV ZA KLIMATSKE NAPRAVE TOSHIBA

Pogoji meritev

NOTRANJE NAPRAVE, ZUNANJE NAPRAVE IN KOMBINACIJE

Raven zvočnega tlaka, merjena po JIS B8616

Zunanje naprave

na razdalji 1,0 m od naprave in 1,5 m nad tlemi

Notranje naprave

Stenske naprave: na razdalji 1,0 m pred in pod napravo

Stropne naprave: na razdalji 1,0 m pred in pod napravo

Konzola, šasija: na razdalji 1,0 m pred in pod napravo

Kanalske naprave: na razdalji 1,5 m pod napravo, 1,0 m od sesalne odprtine in 2,0 m od izpušne odprtine.

Kasetne naprave: na razdalji 1,5 m pod panelom naprave

Zračna zavesa: na razdalji 3,0 m od naprave

Priklopni modul za toplo vodo: na razdalji 1,0 m pred in nad napravo

Podatki o zmogljivosti pri nazivnih pogojih EUROVENT

Hlajenje: Zunanja temperatura 35 °C, temperatura v prostoru 27 °C DB/19 °C WB

Ogrevanje: Zunanja temperatura 7 °C DB/6 °C WB, temperatura v prostoru 20 °C

Dolžina cevi RAV: 7,5 m

Dolžina cevi VRF: ustreza 7,5 m, višinska razlika 0 m

ESTIA SPLIT

Pogoji meritev

Ogrevanje: Maksimalne vrednosti ogrevalne moči so navedene kot najvišje vrednosti med obratovanjem pri maksimalnem območju delovanja kompresorja, skladno z EN14511. Nazivne vrednosti ogrevalne moči pri vodi ΔT = 5 K in ocenjeni obratovalni frekvenci kompresorja, skladno z EN14511. Ogrevalna moč pri –7 °C pri maksimalni obratovalni frekvenci kompresorja, skladno z EN14511. Energetski razredi in vrednosti sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostora (ηs) za povprečne podnebne razmere, skladno z EN14825.

Hlajenje: Zunanja temperatura +35 °C pri suhem termometru, +18 °C temperatura predtoka, ΔT = 5 K

Cevi za hladilno tekočino: Dolžina 7,5 m oz. brez višinske razlike med notranjo in zunanjo napravo

Raven zvočnega tlaka:izmerjena na 1 m razdalje do zunanje naprave po standardu »JIS«

JAZ = izračun letnega delovnega števila po VDI 4650

1. del: Nazivna zunanja temperatura -12 °C, mejna temperatura ogrevanja +15 °C, temperatura predtoka +30 °C, ΔT = 10 K

Copyright 2024 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.