Prijava partnerja

Stik

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Delovanje toplotne črpalke

KAKO DELUJE TOPLOTNA ČRPALKA?

Vse toplotne črpalke ESTIA delujejo po enakem principu. Iz zraka v okolju se pridobiva energija, ki ogreva vodo. Pri toplotnih črpalkah zrak-voda, opisanih tudi kot sistemi Split, gre za toplotne črpalke na zrak, sestavljene iz zunanje naprave, ki pridobiva in pretvarja energijo, in notranje naprave, ki pridobljeno toploto prenese v ogrevalni krog. Napravi sta medsebojno povezani z zaprtim tokokrogom. Hladivo, ki kroži v tem krogotoku, ima vrelišče krepko pod –20 °C in tako v primerjavi z vodo ne more zmrzniti.

Toplotna izmenjava s toplotno črpalko ESTIA

  1. Ventilator v zunanji napravi sesa zunanji zrak, ki je usmerjen čez toplotni izmenjevalnik.
  2. Pogojeno z nizkim vreliščem hladiva (R32 =
    –51,7 °C, R410A = –48,5 °C) do takrat tekoče hladivo v toplotnem izmenjevalniku spremeni svoje agregatno stanje in se upari.
  3. Kompresor vsesa plin v notranjo napravo in ga stisne. Temperatura hladiva se z večanjem tlaka poveča.
  4. Vroče hladivo zdaj doseže toplotni izmenjevalnik v notranji napravi (hidro notranji napravi | All in One) in prenese svojo toplotno energijo na ogrevalni krogotok za toplo vodo.
  5. Pri tem pride do ohladitve, hladivo se znova utekočini in krogotok se ponovi.

PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA

Nizki stroški

Tako v smislu stroškov nakupa kot tudi tekom delovanja predstavlja toplotna črpalka zaradi nizke porabe električne energije ugodno obliko ogrevanja.

Prihranek električne energije

Možnost Smart-Grid omogoča nezahtevno priključitev fotovoltaične naprave in potrebno električno energijo lahko tako proizvajate tudi sami.

Možnost subvencij

Za ogrevanje s toplotno črpalko lahko prejmete subvencijo Eko sklada.

Raznoliko

Toplotne črpalke na zrak delujejo enako dobro pri uporabi grelnih elementov kot talnega ogrevanja in se lahko uporabljajo tako za ogrevanje kot hlajenje.

Zanesljivost

Pametna tehnologija kompresorja omogoča delovanje ogrevanja tudi pri –25 °C. Hlajenje je mogoče tudi pri +43 °C.

Okoljska prijaznost in varčna raba virov

Ogrevanje z zrakom je ogljično nevtralno. Zrak je neskončno razpoložljiv in ne zahteva prostora za skladiščenje.

»Odkar ogrevamo z napravo ESTIA, so se naši stroški za ogrevanje zmanjšali in končno nisva več odvisna od cene goriva.«

Nora in Markus FRIEDRICH, nakup hiše leta 2014

Načrtovanje

Za načrtovanje vaše ogrevalne naprave načeloma poskrbi specializirani načrtovalec za ogrevanje, klimatizacijo in prezračevanje. Ta specializirani načrtovalec na podlagi energetske izkaznice stavbe določi ogrevalno moč. Če energetska izkaznica ni na voljo, se lahko alternativno izvede tudi izračun obremenitve zaradi ogrevanja. Tem vrednostim nato sledi načrtovanje sistema ogrevanja. Za to z veseljem poskrbijo vsi TOSHIBINI partnerji.

Vzdrževanje

Četudi to zakonsko ni predpisano, pri TOSHIBI priporočamo, da strokovnjaki opravijo letno vzdrževanje vaše toplotne črpalke. Pravočasno odkrivanje napak pripelje do hitre odprave napak in pripomore k temu, da se izognete obsežnim dragim popravilom. Pri vzdrževanju se standardno preverijo vse komponente toplotne črpalke v notranji in zunanji napravi.

Pogosta vprašanja

Kako deluje toplotna črpalka?

Toplotna črpalka s pomočjo hladiva črpa energijo iz zunanjega zraka in jo pretvori v toploto, primerno za vaše ogrevanje.

Zakaj je toplotna črpalka zrak-voda najboljša možna naložba v prihodnost?

Toplotna črpalka zrak-voda združuje prednosti nizkih stroškov nakupa z najnižjimi obratovalnimi stroški, s čimer učinkovito koristi obnovljivo energijo.

Za kaj se lahko uporablja toplotna črpalka zrak-voda?

Toplotna črpalka je vsestransko uporabna za ogrevanje in hlajenje ter za proizvodnjo tople vode v novogradnjah ali saniranih zgradbah z grelnimi elementi, talnim in stenskim ogrevanjem ter za podporno ogrevanje bazena.

 

Ali je toplotna črpalka TOSHIBA subvencionirana?

Toplotne črpalke TOSHIBA imajo vse potrebne certifikate in izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje vgradnje. Subvencije so odvisne od države ali mesta oziroma lokalnega dobavitelja električne energije. Seznam možnih subvencij v Sloveniji je na voljo na spletnem mestu www.ekosklad.si.

Kolikšni so stroški delovanja toplotne črpalke?

Ti so odvisni od različnih dejavnikov, kot so lokalni podnebni pogoji, izolacija zgradbe in zahteve uporabnikov glede toplote. V splošnem so stroški ogrevanja nove zgradbe, ki je ogrevana s toplotno črpalko zrak-voda, lahko znatno nižji od 50 €.

 

Kako glasna sme biti toplotna črpalka?

Za harmonično sobivanje s sosedi in skupnostjo je treba na meji zemljišča upoštevati prag ravni hrupa 30 db(A). To pomeni, da toplotno črpalko TOSHIBA lahko postavite že na razdalji 6 metrov od sosednjega zemljišča.

Kaj pomeni kratica SPF?

Kratica SPF (Letno delovno število) pomeni učinkovitost ogrevalnih sistemov, ki delujejo na osnovi toplotnih črpalk. Izraža razmerje med dovedeno energijo (elektriko) in dejansko proizvedeno toploto za ogrevanje v času enega leta ter se uporablja kot parameter za izračun rentabilnosti.

 

Kakšna je življenjska doba toplotne črpalke?

Življenjska doba toplotne črpalke zrak-voda je enaka življenjski dobi drugih običajnih ogrevalnih sistemov, ki jo zagotavljata redno vzdrževanje in 15-letna zajamčena razpoložljivost nadomestnih delov.

Koliko prostora potrebujem za toplotno črpalko?

Za prenosno postajo potrebujete le 93 x 53 x 36 cm (v x š x g) prostora, zato lahko toplotno črpalko namestite tudi v najmanjšem prostoru.

 

Zakaj potrebujem električni pomožni grelnik?

TOSHIBA kot certificirani partner toplotno črpalko dimenzionira glede na vašo zgradbo, s čimer boste električni pomožni grelnik potrebovali samo pri najnižji zunanji temperaturi.

Ali je možna kombinacija toplotne črpalke s solarnim oz. fotovoltaičnim sistemom?

Toplotna črpalka omogoča priključitev na sončne celice, s čimer lahko povečate učinkovitost ogrevanja.

 

Ali je toplotno črpalko možno uporabiti za hlajenje?

Pozimi uporabljajte ploskovno ogrevanje, ki tudi poleti omogoča prilagajanje temperature v prostoru. Ventilatorski konvektorji omogočajo aktivno hlajenje.

Ali toplotna črpalka deluje tudi pri temperaturah pod ničlo?

Učinkovitost naprave se pri zelo nizki zunanji temperaturi sicer zmanjša, vendar je toplotna črpalka zmožna proizvajati toploto celo pri zunanji temperaturi −25 °C.

 

Kako učinkovita je toplotna črpalka poleti, če potrebujem samo toplo vodo?

Ker toplotne črpalke pri višji zunanji temperaturi delujejo še učinkoviteje, lahko pri zunanji temperaturi do 35°C prikladno in cenovno ugodno proizvajate toplo vodo s temperaturo nad 55°C.

Do katere temperature predtoka je smiselno delovanje toplotne črpalke?

Nižja kot je temperatura predtoka, večja je energetska učinkovitost toplotne črpalke. Najvišja temperatura predtoka je 60°C, medtem ko pri neprekinjenem delovanju grelnih elementov večinoma zadostuje že 50°C.

 

Kako določim ustrezno zmogljivost toplotne črpalke?

Ustrezne mere se določijo na podlagi učinkovitosti toplotne črpalke, ki je za naše naprave navedena v preglednici z zmogljivostjo črpalk, potrebnih za zagotavljanje ogrevalne moči zgradbe do standardne zunanje temperature, pri kateri še ni potreben pomožni grelnik.

Kaj vse lahko nastavljam s toplotno črpalko?

Toplotna črpalka je opremljena s pametnim sistemom krmiljenja, ki glede na zunanjo temperaturo samostojno krmili temperaturo radiatorjev, talnega ogrevanja in tople vode.

 

Kako enostaven je zagon?

Po zaslugi vnaprej pripravljenih montažnih shem in pripadajočih zagonskih parametrov je zagon za strokovnjaka nenaporen in hiter. Z navodili po korakih v DODATKU/priročniku ali aplikaciji je vsak parameter mogoče prilagoditi posameznim potrebam.

Kaj potrebujem za priključitev toplotne črpalke na krmilno napeljavo zgradbe?

Zunanje krmiljenje ali priključitev na krmilno napeljavo zgradbe prek vodila KNX ali MODBus je omogočeno z dodatnim tiskanim vezjem.

 

Na koga se lahko obrnem, če imam vprašanja?

Če se kljub pričakovanjem pojavi motnja ali težava pri vaši napravi, se za nasvete ali pomoč lahko obrnete na certificirane monterje toplotnih črpalk.

Kaj je nazivna moč?

Nazivna moč je zmogljivost naprave pri določeni točki delovanja.

Kaj je mejna temperatura ogrevanja?

Povprečna dnevna temperatura, pri kateri je treba zgradbo začeti ogrevati. Dnevi, pri katerih je povprečna dnevna temperatura nižja od mejne temperature ogrevanja, se štejejo kot dnevi ogrevanja.

Kaj je standardna zunanja temperatura?

Povprečno najnižja pričakovana zunanja temperatura, za katero je dimenzioniran vaš ogrevalni sistem.

Kaj pomeni COP?

COP (Coefficient Of Performance) označuje razmerje med porabljeno električno energijo in pridobljeno toplotno energijo pri določeni točki delovanja.

Imate še kakšna vprašanja z zvezi z našimi toplotnimi črpalkami zrak-voda? Brez skrbi. Preverite, ali najdete pravilen odgovor med Pogostimi vprašanji. Seveda pa se lahko na nas obrnete tudi osebno ali nam posredujete vaše kontaktne podatke vključno s

poštno številko in eden od naših zanesljivih prodajnih partnerjev v vaši bližini vas bo kar se da hitro kontaktiral.

+43 316 80 89

Copyright 2022 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.